Belgische bedrijven niet klaar voor GDPR. Laat Trustteam u helpen!

Geen voorbereidingen treffen tegen 25 mei 2018 is geen optie. Daar zou iedereen zich nu toch al wel bewust moeten van zijn.

Helemaal nieuw is de GDPR-wetgeving nochtans niet. Het is in grote mate een herwerking van een verouderde wetgeving rond privacy die dateert uit 1995. Met de nieuwe wetgeving worden de regels rond gegevensbescherming gemoderniseerd en aangepast naar de nieuwe realiteit met cloud en sociale media. Ook worden de regels geharmoniseerd: voor alle overheidsinstanties en bedrijven die in Europa gegevens verwerken, zullen dezelfde regels van toepassing zijn.

35% van de ondervraagden zegt de eerste stappen reeds gezet te hebben, 23% zou reeds in een vergevorderde compliance fase zitten. Helaas zegt ook 19% nog te moeten beginnen met maatregelen te treffen; en dit terwijl we op minder dan 4 maand van de deadline zitten. Het meest verontrustend is dat 7,5% denkt dat het voor hun organisatie niet nodig is om stappen te ondernemen. 

Opvallend is dat het vooral grote bedrijven zijn die al behoorlijk ver gevorderd zijn. Bij kmo's is er nog veel werk. En hoewel op het eerste zicht misschien lijkt dat de wetgeving niet of minder van toepassing is op uw bedrijf: wellicht is niets minder waar. Want van zodra u persoonsgegevens verwerkt, valt u onder de wetgeving. En persoonsgevens worden heel ruim gezien: ook IP-adressen, logins en tweets zijn persoonsgegevens, want personen kunnen op basis daarvan geïdentificeerd worden. 

Uit het onderzoek blijkt verder ook dat de belangrijkste oorzaken van dataverlies 'onzorgvuldige werknemers' en 'fysiek verlies van data (USB, harde schijf)' zijn. De conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat alles nog zo goed kan dichtgetimmerd zijn, de menselijke factor speelt ook een heel belangrijke rol. Het is dan ook belangrijk dat uw medewerkers opgeleid worden. En nóg belangrijker: dat u als bedrijf altijd weet waar uw data staat en de nodige actie kan ondernemen om risico's te beperken.

MAAR NU CONCREET: WAAR MOET U BEGINNEN MET DE VOORBEREIDINGEN?

Stap 1: vraag Trustteam om hulp. Wij doen de rest!
We starten eerst met een organisatorische audit waarbij we de processen en procedures binnen uw bedrijf onder de loep nemen. Daarna volgt een security audit om na te gaan of uw omgeving voldoende beveiligd is en of u de nodige maatregelen getroffen heeft om u te beschermen tegen cybercriminaliteit of datalekken. Tot slot volgt er een opleiding voor uw medewerkers in de vorm van een digitale, interactieve cursus. Lees hier alles over onze aanpak.

Bekijk hier alle resultaten van het onderzoek (bron: Data News).

 • Onze IT is flexibeler, productiever en brengt veel meer rust in onze onderneming én we hoeven ons geen zorgen meer te maken over onvoorziene kosten als gevolg van down-time. Véél vliegen in één klap dus!

  Mike Matheeussen

  zaakvoerder bij Ten

 • Geen investering, vaste kost per maand

 • Nooit dataverlies

 • Continue monitoring

 • High performance technologie

 • Altijd en overal werken

 • Veiligheid en zekerheid